01.12.2014
Agnieszka Muszka

I sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

I sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski

W dniu 28 listopada 2014r. na I sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski w gryfowskim Ratuszu 15 radnych – elektów Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski wybranych na kadencję 2014 – 2018 złożyło następujące ślubowanie:

„ WIERNY  KONSTYTUCJI  I  PRAWU RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ, ŚLUBUJĘ UROCZYŚCIE  OBOWIĄZKI  RADNEGO  SPRAWOWAĆ GODNIE, RZETELNIE I  UCZCIWIE, MAJĄC  NA WZGLĘDZIE  DOBRO  MOJEJ  GMINY  I  JEJ MIESZKAŃCÓW „

Ślubowanie złożyli wszyscy radni:

1.      ZYGFRYD BORKOWSKI                            
2.      BOŻENA BURAK                                         
3.      ARKADIUSZ CICHOŃ                                 
4.      EDWARD CIUPA                                           
5.      JERZY GUZY                                                
6.      MATEUSZ KRÓLAK                                     
7.      ZBIGNIEW KUREC                                    
8.      WITOLD  MIKOS                                          
9.      MICHAŁ NIEBIESZCZAŃSKI                   

10. GRZEGORZ PIEJKO                                    

11. ROBERT  SKRZYPEK                                   

12. JAROSŁAW STĘPIŃSKI                           

13. RYSZARD SAWCZAK                                             

14. STANISŁAW SAWCZAK                             

15. MARTA WILAS                                           

Na tej samej sesji Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski – Pan Olgierd Poniźnik – wybrany Burmistrzem na lata 2014 – 2018 także złożył następujące ślubowanie:

„OBEJMUJĄC URZĄD BURMISTRZA GMINY I MIASTA, UROCZYŚCIE ŚLUBUJĘ, ŻE DOCHOWAM WIERNOŚCI PRAWU, A POWIERZONY MI URZĄD SPRAWOWAĆ BĘDĘ TYLKO DLA DOBRA PUBLICZNEGO I POMYŚLNOŚCI MIESZKAŃCÓW GMINY I MIASTA”

Zaświadczenia o wyborze na radnego i na Burmistrza wręczył w imieniu Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Gryfowie Śląskim – Jerzy Andrzejczak Urzędnik Wyborczy – Sekretarz Gminy i Miasta Gryfów Śląski.

Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady . Zgłoszono kandydaturę Pana Roberta Skrzypka oraz Pana Witolda Mikosa, który nie zgodził się na kandydowanie.

W wyniku tajnego głosowania stosunkiem głosów: 13 – za i 2 – wstrzymujące się Przewodniczącym Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski został Pan Robert Skrzypek.

Następnie dokonano wyboru dwóch Wiceprzewodniczących Rady – zgłoszono Pana Witolda Mikosa oraz Pana Stanisława Sawczaka . W wyniku tajnego głosowania Panowie: Witold  Mikos ( 15 głosami za ) i Stanisław Sawczak ( 13 głosami za i 2 wstrzymującymi się ) zostali wybrani Wiceprzewodniczącymi Rady Miejskiej.

Na następnej sesji zaplanowanej w dniu 5 grudnia 2014r. zostaną ustalone składy osobowe stałych Komisji Rady .

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy, aby treść ślubowań urzeczywistniała się w całej kadencji 2014 – 2018. 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty