31.03.2020
Paweł Cerkanowicz

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A

W stanie epidemii ogłoszonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się niezwykle groźnego dla ludzkiego życia SARS-COV-2     w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim realizując, w miarę możliwości, czynności wyborcze uprzejmie informuję:

1) Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim – do dowołania – jest czynny od poniedziałku do piątku od godz. 800 do godz. 1400 .

2)  W Urzędzie nie prowadzi się bezpośredniej obsługi klientów. Składanie niezbędnych do załatwienia sprawy dokumentów odbywa się poprzez wrzucanie ich do skrzynki listowej zawieszonej na drzwiach wejściowych – wejście boczne do Urzędu od strony postoju TAXI. Natomiast wytworzone w Urzędzie dokumenty są wydawane przez okno znajdujące się obok wyżej wymienionych drzwi.

3)  Uwzględniając stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2020 r.  dopuszcza się przesyłanie skanu zgłoszenia kandydatów na adres:  sekretariat@gryfow.pl  najdalej do 10 kwietnia 2020 r. do godz. 1400 . Nie zwalnia to pełnomocnika lub osoby przez niego upoważnionej do przesłania pocztą tradycyjną oryginału zgłoszenia.

4) Przypominam osobom zgłaszającym kandydatów o podaniu numeru telefonu i swojego adresu e-mailowego  w celu skontaktowania się w przypadku niespełnienia warunków kandydowania do obwodowej komisji wyborczej.

5) W przypadku dostarczenia  zgłoszenia w wersji tradycyjnej  (papierowej) bezpośrednio w sposób opisany w punkcie 2 proszę o kontakt telefoniczny pod numerami:

75 7813552 – sekretariat

503074926 – pracownik przygotowujący wybory

 

6)  Apeluję do pełnomocników komitetów wyborczych i osób przez nich upoważnionych, aby nie zwlekać ze zgłoszeniem do ostatniej sekundy. Szanujmy Państwa  i nasz czas, bowiem termin zgłaszania upływa w Wielki Piątek – dzień zadumy, wyciszenia i spędzania jak największej ilości czasu w gronie najbliższych i w domu, co w stanie epidemii jest najważniejsze.

 

B u r m i s t r z

Gminy i Miasta Gryfów Śląski

/-/ Olgierd Poniźnik

Drukuj/generuj pdf

Na skróty