10.08.2012
Agnieszka Muszka

Historia okiem obiektywu

Historia okiem obiektywu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim „Homo Viator” ogłasza konkurs fotograficzny zt.„Historia bliższa – okiem obiektywu”. Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy na temat historii regionu, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia więzi z małą ojczyzną oraz promocja powiatu.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu lwóweckiego. Prace należy nadsyłać do 7 września br. na adres Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie, natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku tego roku. Więcej informacji na temat tego przedsięwzięcia można znaleźć na stronach internetowych: www.powiatlwowecki.pl oraz www.zsoiz.gryfow.pl.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty