31.01.2018
Agnieszka Muszka

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski ustala harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do do klas pierwszych szkół podstawowych.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfów Śląski

 

Lp.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

19.02-02.03.2018 r.

03.04-13.04.2018 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

05-06.03.2018 r.

16.04.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

07.03.2018 r.

18.04.2018 r.

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

08.03-16.03.2018 r.

19.04-27.04.2018 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

20.03.2018 r.

02.05.2018 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty