Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Gryfów Ślaski na lata 2014 – 2020
Kwisonalia Greiffenberg Kolej Dolnośląska


Gospodarka odpadamiTrwają wystawki na terenie miasta - terminy

21-02-2018

Trwają wystawki na terenie miasta - terminy

 1. Terminy od 15.02.2018 do 16.02.2018.
  1. ul. Kolejowa – plac przy TOTO
  2. ul. Rybna – parking
  3. ul. Żeromskiego – przy bloku nr 1

czytaj dalej »

K O M U N I K A T

30-01-2018

K O M U N I K A T

Szanowni Mieszkańcy miasta Gryfowa Śląskiego


Uprzejmie informuję, że na terenie naszego miasta  odbędzie się nieodpłatna  akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

czytaj dalej »

U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

29-01-2018

U W A G A !!! Terminy wystawek w 2018 roku

Poniżej przedstawiamy terminy wystawek na terenie miasta i sołectw Gminy Gryfów Śląski w 2018 r.

czytaj dalej »

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

12-01-2018

Informacja w sprawie kontroli segregacji odpadów komunalnych w gminie

Od lutego bieżącego roku, w dniach odbioru  odpadów komunalnych, przedstawiciele firmy odbierającej odpady komunalne w obecności pracownika urzędu będą prowadzić na terenie gminy kontrole prawidłowej segregacji. Przyczyną podjęcia powyższych czynności była zgłaszana przez firmę niewłaściwa bądź niepełna segregacja odpadów w gospodarstwach domowych.

czytaj dalej »

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

04-01-2018

Harmonogram odbioru odpadów na 2018 rok

Przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok dla Gminy Gryfów Śląski

harmonogram

czytaj dalej »

WAŻNA INFORMACJA

24-04-2017

WAŻNA INFORMACJA

Trwa akcja zbiórki i wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).


P R Z Y P O M I N A M Y, że wywozem NIE SĄ OBJĘTE:


- gruz i inne podobne odpady,

- drobne śmieci,

- odpady niebezpieczne.

czytaj dalej »

KOMUNIKAT

04-04-2017

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Gryfowa Śląskiego


Odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).


Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !


Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerów.


Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji !


Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów.

czytaj dalej »

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

30-03-2017

Obowiązki właścicieli nieruchomości w gospodarce odpadami

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na właścicieli nieruchomości szereg obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości, a w szczególności w sferze gospodarki odpadami komunalnymi, do których zalicza się między innymi:

 • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
 • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz
 • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

czytaj dalej »

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.

20-03-2017

Wystawka odpadów wielkogabarytowych w 2017r.


Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). 
Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne.  Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane !
Skorzystajcie Państwo z szansy pozbycia się niepotrzebnych rzeczy i w podanych terminach wyrzucajcie je do specjalnie na ten okres umieszczonych kontenerach.
Akcja nie dotyczy zakładów i instytucji !
Biorąc udział w akcji uporządkujcie Państwo swoje lokale i posesje nie ponosząc przy tym żadnych kosztów .

Uprzejmie informujemy, że na terenie naszego miasta i sołectw odbędzie się akcja wywozu do RIPOK-u w Lubaniu zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych (sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Wywozem nie będą objęte: gruz i inne podobne odpady, drobne śmieci, odpady niebezpieczne. Odpady pozostawione po terminie nie będą odbierane!

Do pobrania

czytaj dalej »

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

29-12-2016

Harmonogram odbioru odpadów na 2017

Przedstawiamy Państwu nowy harmonogram odpadów na 2017. >kliknij tutaj<

czytaj dalej »

Uwaga ! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI

25-07-2016

Uwaga ! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI

UWAGA!!! ZMIANA WZORÓW DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Informujemy, że od 26 lipca 2016 r., na mocy uchwały nr XXI/114/16 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, obowiązują nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracje można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta Gryfów Śląski w pokoju nr 3 bądź poniżej:

czytaj dalej »

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

15-04-2016

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski .

Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry" za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat pozostaje bez zmian.

 

Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski).

czytaj dalej »

Wystawka odpadów 2016

07-03-2016

Wystawka odpadów 2016

Uprzejmie informujmy, że na terenie naszego miasta odbędzie się nieodpłatna akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).
Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

Wystawka w sołectwach 2016

07-03-2016

Wystawka w sołectwach 2016

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbędzie się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.). Szczegóły na plakacie.

czytaj dalej »

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

30-12-2015

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU PŁATNOŚCI ZA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH

Informujemy, że od 1 kwietnia 2016 r. ulega zmianie termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gryfów Śląski .

Opłatę trzeba będzie wnosić „z góry" za miesiąc kalendarzowy, do 15-tego dnia każdego miesiąca.
Wysokość opłat pozostaje bez zmian.

 

Na podstawie Uchwały nr XIV/67/15 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Gryfów Śląski).

czytaj dalej »

HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych na rok 2016.

29-12-2015

HARMONOGRAM Odbioru Odpadów Komunalnych na rok 2016.

Poniżej przedstawiamy Państwu  aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych na rok 2016 dla miasta Gryfowa Śląskiego  oraz  sołectw  Gminy Gryfów Śląski.

czytaj dalej »

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

16-07-2015

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), która doprecyzowała obowiązki Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Mieszkaniowych dotyczących systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że od 1 października 2015 r.:


czytaj dalej »

Informacja dla mieszkańców ulicy Garbarskiej

14-07-2015

Informacja dla mieszkańców ulicy Garbarskiej

Urząd Gminy i Miasta informuje, że w związku z prowadzonym remontem i związanymi z tym utrudnieniami w odbiorze odpadów komunalnych proponujemy następujące rozwiązanie.

czytaj dalej »

30-04-2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARAKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Z TERENU GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

czytaj dalej »

Wystawka w sołectwach

16-03-2015

Wystawka w sołectwach

Szanowni Mieszkańcy Gminy Gryfów Śląski Uprzejmie informuję, że na terenie naszych sołectw  odbędzie się akcja zbierania zbędnych przedmiotów i sprzętu z gospodarstw domowych  ( sprzęt gospodarstwa domowego, meble itp.).

czytaj dalej »

 • 1
 • 2
Pozycjonowanie: Taxi Gryfów Śląski Bielak-Systemy

Adres:

Urząd Gminy i Miasta
ul. Rynek 1 59-620 Gryfów Śląski
Konto: PKO BP SA 77 1020 2124 0000 8402 0011 0106

Godziny pracy:

poniedzialek 8.00 - 17.00
wtorek-czwartek 7.30 - 15.30
piatek 7.30 - 14.30

Kontakt:

telefon sekretariat:
75 78 13 552
Fax 75 78 13 916
email: