05.03.2014
Agnieszka Muszka

Fundusz sołecki w realizacji

Fundusz sołecki w realizacji

Fundusz sołecki to dla wielu gmin szansa na wsparcie wiejskiej społeczności i jej wielorakiej aktywności poprzez inwestycje. Także na terenie gminy Gryfów Śląski od wielu lat jest on realizowany, co wydatnie wpływa na poprawę życia mieszkańców i rozwijanie inicjatyw lokalnych.

W latach 2011-2013 na fundusz sołecki zaplanowano w sumie 164.529,79 zł, z czego zaledwie 660 zł to wkład własny gminy. Dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji na terenie każdej z siedmiu podgryfowskich wsi. W Młyńsku w ramach funduszu doposażono i ogrodzono plac zabaw, co łącznie zamknęło się w kwocie 18.990,28 zł. Z kolei w Uboczu wykonano pierwszy etap remontu elewacji świetlicy wiejskiej oraz zmodernizowano sieć kanalizacyjną. To wszystko kosztowało 39.899,99 zł. Podobne prace wykonane zostały w Wieży, gdzie wymieniona została stolarka okienna w budynku świetlicy wiejskiej, po czym została ona podpięta do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Poza tym przystąpiono do odwodnienia dróg gminnych i budowy drewnianej wiaty przystankowej. Łącznie wydatkowano na wspomniane przedsięwzięcia 16.682,71 zł. W Krzewiu Wielkim w ramach funduszu wykonane zostało nowe zadaszenie kaplicy cmentarnej, nowe drzwi do świetlicy wiejskiej. Wykonane zostały także szereg innych prac gospodarczych przy świetlicy wiejskiej i na cmentarzu. Poza tym za wspomniane pieniądze zakupiony został sprzęt sportowy dla drużyny tenisa stołowego LZS „Błękitni” oraz osprzętowanie wraz z umundurowaniem dla strażaków-ochotników. Wszystko to zamknęło się w kwocie 18.518, 55 zł. Natomiast w Wolbromowie przeprowadzone zostały prace remontowo-naprawcze przy świetlicy wiejskiej, które zamknęły się w sumie w 12.756,00 zł. Z kolei w Rząsinach doświetlono centrum wsi przy kościele parafialnym, naprawiono mur oporowy przy rzece Wilka. Dokonana została także modernizacja w budynku świetlicy i na drodze dojazdowej do remizy strażackiej. Całość zamknęła się w 26.965,63 zł. W ramach funduszu sołeckiego także w Proszówce wykonano kilka zadań – zamontowano nowe wiaty przystankowe wraz z ławkami, a także ogrodzono plac zabaw. Łącznie wydatkowano kwotę 18.021,87 zł.
Kilka razy zdarzyło się, że radni zastanawiali się nad celowością realizacji funduszu sołeckiego. Jednak sołtysi oponowali, argumentując, że bez tego wsparcia ich wsie stracą bardzo wiele. Jak pokazują gryfowskie statystyki i wyliczenia – środki wydatkowane na rzecz sołectw procentują w aktywności ich mieszkańców, co jest bardzo cenne i warte podkreślenia w każdy możliwy sposób.

W latach 2011-2013 na fundusz sołecki zaplanowano w sumie 164.529,79 zł, z czego zaledwie 660 zł to wkład własny gminy. Dzięki tym środkom zrealizowano wiele inwestycji na terenie każdej z siedmiu podgryfowskich wsi. W Młyńsku w ramach funduszu doposażono i ogrodzono plac zabaw, co łącznie zamknęło się w kwocie 18.990,28 zł. Z kolei w Uboczu wykonano pierwszy etap remontu elewacji świetlicy wiejskiej oraz zmodernizowano sieć kanalizacyjną. To wszystko kosztowało 39.899,99 zł. Podobne prace wykonane zostały w Wieży, gdzie wymieniona została stolarka okienna w budynku świetlicy wiejskiej, po czym została ona podpięta do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Poza tym przystąpiono do odwodnienia dróg gminnych i budowy drewnianej wiaty przystankowej. Łącznie wydatkowano na wspomniane przedsięwzięcia 16.682,71 zł. W Krzewiu Wielkim w ramach funduszu wykonane zostało nowe zadaszenie kaplicy cmentarnej, nowe drzwi do świetlicy wiejskiej. Wykonane zostały także szereg innych prac gospodarczych przy świetlicy wiejskiej i na cmentarzu. Poza tym za wspomniane pieniądze zakupiony został sprzęt sportowy dla drużyny tenisa stołowego LZS „Błękitni” oraz osprzętowanie wraz z umundurowaniem dla strażaków-ochotników. Wszystko to zamknęło się w kwocie 18.518, 55 zł. Natomiast w Wolbromowie przeprowadzone zostały prace remontowo-naprawcze przy świetlicy wiejskiej, które zamknęły się w sumie w 12.756,00 zł. Z kolei w Rząsinach doświetlono centrum wsi przy kościele parafialnym, naprawiono mur oporowy przy rzece Wilka. Dokonana została także modernizacja w budynku świetlicy i na drodze dojazdowej do remizy strażackiej. Całość zamknęła się w 26.965,63 zł. W ramach funduszu sołeckiego także w Proszówce wykonano kilka zadań – zamontowano nowe wiaty przystankowe wraz z ławkami, a także ogrodzono plac zabaw. Łącznie wydatkowano kwotę 18.021,87 zł.Kilka razy zdarzyło się, że radni zastanawiali się nad celowością realizacji funduszu sołeckiego. Jednak sołtysi oponowali, argumentując, że bez tego wsparcia ich wsie stracą bardzo wiele. Jak pokazują gryfowskie statystyki i wyliczenia – środki wydatkowane na rzecz sołectw procentują w aktywności ich mieszkańców, co jest bardzo cenne i warte podkreślenia w każdy możliwy sposób.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty