26.06.2014
Agnieszka Muszka

Forum – bhp dla organizacji pozarządowych

Forum – bhp dla organizacji pozarządowych

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza prezesów, członków organizacji pozarządowych oraz wolontariuszy do udziału w „Forum Dobrych Praktyk jednostek samorządu terytorialnego na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego”, które odbędzie się w dniu 4 lipca 2014 r. w Legnicy w sali konferencyjnej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT „Zagłębia Miedziowego” przy ul. Złotoryjskiej 87.


„Forum…” odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”.
Agenda spotkania:
9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników
9.30 – 11.00 – I część prelekcji
11.00 – 11.30 – przerwa
11.30 – 13.00 – II część prelekcji
13.00 – 13.30 – przerwa
13.30 – 14.15 – III część prelekcji 
14.15 – 15.00 – dyskusja i zakończenie


„Forum…” odbędzie się pod hasłem „Bezpieczeństwo i higiena pracy w organizacjach pozarządowych współpracujących z wolontariuszami”.


Agenda spotkania:

9.00 – 9.30 – rejestracja uczestników

9.30 – 11.00 – I część prelekcji

11.00 – 11.30 – przerwa

11.30 – 13.00 – II część prelekcji

13.00 – 13.30 – przerwa

13.30 – 14.15 – III część prelekcji 

14.15 – 15.00 – dyskusja i zakończenie


Organizator nie zapewnia cateringu.


W  załączeniu program „Forum…” oraz formularz zgłoszeniowy.

Zgłoszenia można przesyłać na adres: monika.sobolewska@umwd.pl lub przekazywać telefonicznie pod nr 71 770 40 76. Przy zgłoszeniu proszę podać imię i nazwisko, nazwę organizacji, telefon oraz e-mail. 

O zakwalifikowaniu na „Forum….” zdecyduje kolejność zgłoszeń.

Na Państwa zgłoszenia czekamy do dnia 2 lipca 2014 r.  W dniu 3 lipca otrzymają Państwo informację zwrotną w sprawie zakwalifikowania na „Forum…”

Z poważaniem,
Monika Sobolewska
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Departament Spraw Społecznych
tel. 71 770 40 76, pok. 210
ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty