07.09.2017
Agnieszka Muszka

Dożynki w Wolbromowie – 3 września 2017r.

Dożynki w Wolbromowie – 3 września 2017r.

Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi.  Przewodniczyli jej ks. dziekan Krzysztof Kurzeja i Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów. Najważniejszym momentem Ceremoniału Dożynkowego było przekazanie chleba z mąki z tegorocznych zbiorów przez starostów dożynek, którymi byli pani Elżbieta Chodorska i pan Mirosław Łopąg  dla gospodarza dożynek. Przyrzekł on dzielić ten chleb sprawiedliwie tak, by przez cały rok nie zabrakło go nikomu. Następnie podzielono obecnych chlebem z tegorocznych zbiorów.
Gminne Dożynki w Wolbromowie otworzyli w oryginalny sposób burmistrz Olgierd Poniźnik oraz sołtys Zbigniew Chodorski odwracając kostki sprasowanej słomy z napisem „Dożynki 2017”. Potem nastąpiło wręczenie odznak, konkursy, przemówienia lokalnych polityków, występ kabaretu wiejskiego oraz zespołów folklorystycznych. W Turnieju Sołectw rywalizowały ze sobą sołectwa z gminy o Kombajn Burmistrza. Podczas imprezy oraz turnieju przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Na zakończenie organizatorzy i goście mogli wspólnie pobiesiadować.

Uroczystości dożynkowe, czyli Prażnik, w Wolbromowie rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na boisko, gdzie odbyła się Msza Święta polowa w intencji rolników i mieszkańców wsi. Przewodniczyli jej ks. Dziekan Krzysztof Kurzeja,  Ks. Krzysztof Żmigrodzki proboszcz parafii Rząsiny, do której należy Wolbromów oraz  ks. Janusz Wilk proboszcz z sąsiedniej parafii Gościszów.

Najważniejszym momentem Ceremoniału Dożynkowego było przekazanie chleba z mąki z tegorocznych zbiorów przez starostów dożynek, którymi byli pani Elżbieta Chodorska i pan Mirosław Łopąg  dla gospodarza dożynek. Przyrzekł on dzielić ten chleb sprawiedliwie tak, by przez cały rok nie zabrakło go nikomu. Następnie podzielono obecnych chlebem z tegorocznych zbiorów.Gminne Dożynki w Wolbromowie otworzyli w oryginalny sposób burmistrz Olgierd Poniźnik oraz sołtys Zbigniew Chodorski odwracając kostki sprasowanej słomy z napisem „Dożynki 2017”. Potem nastąpiło wręczenie odznak, konkursy, przemówienia lokalnych polityków, występ kabaretu wiejskiego oraz zespołów folklorystycznych. W Turnieju Sołectw rywalizowały ze sobą sołectwa z gminy o Kombajn Burmistrza. Podczas imprezy oraz turnieju przygrywała Gryfowska Kapela Podwórkowa. Na zakończenie organizatorzy i goście mogli wspólnie pobiesiadować.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty