04.09.2012
Agnieszka Muszka

Dożynki Gminy Gryfów Śląski

Dożynki Gminy Gryfów Śląski

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski, Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski,Dyrektor M-GOK w Gryfowie Śląskim, Sołtys wsi Proszówka zapraszają na „Wieńcowiny pod Gryfem Dożynki Gminy Gryfów Śląski”
Proszówka 9 września 2012 r., boisko przed świetlicą wiejską.

 

Dożynki 2012 w Gminie Gryfów Śląski

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Loga

 

Beneficjent

Miejski Ośrodek Kultury w Gryfowie Śląskim

Drukuj/generuj pdf

Na skróty