19.10.2010
Agnieszka Muszka

Dotacje na sprzęt

Dotacje na sprzęt

Strażacy z gminy Gryfów Śląski mogą ten rok zaliczyć do bardzo owocnych. Dzięki wsparciu środków rządowych można było doposażyć jednostki oraz uzupełnić najpilniejsze potrzeby.

W tym roku pożarnicy otrzymali dotację ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyznaną przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP województwa dolnośląskiego. Wysokość wspomnianego dofinansowania to 3300 zł. Z kolei z budżetu gminy Gryfów Śląski przyznano dla miejscowych jednostek OSP 3469,35 zł. To jednak nie koniec.

 

Gryfowscy strażacy otrzymali także dotację od Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w związku z funkcjonowaniem w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym w wysokości 13750 zł, za co udało się również doposażyć miejską jednostkę OSP. Można więc powiedzieć, że dbałość o kompletność wyposażenia to dobry sygnał także dla mieszkańców. Mogą się oni zatem czuć znacznie bezpieczniej wiedząc, że miejscowi strażacy mają nowy sprzęt, który w razie potrzeby na pewno nie zawiedzie.

 

Ziemia Lubańska Nr 20(403) * 20.10-3.11.2010

Drukuj/generuj pdf

Na skróty