29.01.2009
Agnieszka Muszka

Dotacja z MSWiA

Dotacja z MSWiA

W listopadzie 2008 roku gmina złożyła wniosek o dotację z budżetu państwa (Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z 2006 roku.
W styczniu przyznano nam na ten cel 300.000 zł.
Zadania, jakie zostaną wykonane w ramach usuwania skutków powodzi to
remont ulicy Łąkowej w Gryfowie Śląskim oraz
kontynuacja remontu rowu melioracyjnego w Krzewiu Wielkim.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty