27.03.2023
Paweł Cerkanowicz

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora w 2023 roku.

Dotacja na funkcjonowanie Klubu Seniora w 2023 roku.

Klub Seniora w Gryfowie Śląskim powołany do funkcjonowania w marcu 2021 r. obchodzi w tym roku swoją drugą rocznicę istnienia.

I właśnie w tym czasie Gmina Gryfów Śląski otrzymała dotację w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego „Senior+”, w kwocie  77 314,00 zł.

Ww. wsparcie finansowe wraz ze środkami z budżetu Gminy Gryfów Śląski, posłuży do sfinansowania bogatej i różnorodnej oferty ww. Klubu skierowanej do gryfowskich Seniorów oraz osób niesamodzielnych.

Zaplanowane w tym roku i już realizowane działania i aktywności w gryfowskim Klubie Seniora obejmują w szczególności:

– warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań (m.in. warsztaty ceramiczne, ikonopisarstwa, decoupage, florystyczne itp.);

– gimnastyka rekreacyjna m.in. aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, nordic walking, „tańce w kręgu”;

– specjalistyczne usługi rehabilitacyjne i pielęgniarskie;

– spotkania ze specjalistami w dziedzinie zdrowia (dietetykami, psychologami, lekarzami);

– wyjścia do kina, teatru, na koncerty, basen i w inne miejsca o charakterze kulturalnym;

– spotkania integracyjne, w tym imprezy plenerowe.

W ramach Klubu działa bardzo prężnie kółko literackie „Literka”, pod kierunkiem znanej i uznanej w Polsce poetki i pisarki – mieszkanki Gryfowa Śl. – Pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak.

Podczas poszczególnych zajęć / warsztatów uczestnicy mają zapewnione odpowiednie materiały i wyposażenie a także poczęstunek.

Poza ww. aktywnościami, korzystający z oferty Klubu  mogą m.in. grać w gry planszowe, prowadzić grupy samopomocowe, organizować spotkania i pogadanki – Klub daje im szanse  na samodzielna organizację różnych form aktywności i na decydowanie o działalności Klubu (zasada empowerment), poprzez m.in. właśnie możliwość samodzielnej organizacji wydarzeń w Klubie.

Krzysztof Rozenbajger

Inspektor ds. pozyskiwania

zewnętrznych środków finansowych

UGiM Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty