21.03.2017
Agnieszka Muszka

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

Dofinansowanie na uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na „Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89 zł., kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina wynosi 1 800 784,61 zł.

Gmina Gryfów Śląski otrzymała dofinansowanie na „Uzbrojenie Lokalnej Strefy Małej Przedsiębiorczości w Gryfowie Śląskim”. Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego/Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego całkowita wartość to 2 216 458,89,
kwota wydatków kwalifikowanych to 2 144 310,06 zł., natomiast dofinansowanie, które otrzymała gmina to 1 800 784,61 zł.


Projekt zakłada budowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz wodociągowej.
Przewidywane jest wykonanie drogi gminnej wraz z parkingami zatoką autobusową i chodnikami . Projektowana droga o długości 410,20 m będzie spełniała zadanie drogi dojazdowej do firm, które powstaną w KSSEMP w Gryfowie Śląskim.
Projekt stanowi oczekiwane działanie, które docelowo przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom (nowe miejsca pracy), gminie (wpływy z podatków) jak i przedsiębiorcom,  inwestującym w strefie (przygotowana infrastruktura, możliwość szybkiego rozpoczęcia inwestycji).
Stwarzając sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności i inwestowania w postaci dostępnej infrastruktury, gmina stara się wpłynąć na poziom aktywizacji zawodowej ludności, rozwój przedsiębiorstw, a przez to rozwój społeczno- gospodarczy regionu.
Termin zakończenia realizacji projektu to 22 grudnia 2017 r.

Projekt zakłada budowę drogi gminnej wraz z budową oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, oraz wodociągowej.Przewidywane jest wykonanie drogi gminnej wraz z parkingami zatoką autobusową i chodnikami . Projektowana droga o długości 410,20 m będzie spełniała zadanie drogi dojazdowej do firm, które powstaną w KSSEMP w Gryfowie Śląskim.
Projekt stanowi oczekiwane działanie, które docelowo przyniesie korzyści zarówno mieszkańcom (nowe miejsca pracy), gminie (wpływy z podatków) jak i przedsiębiorcom,  inwestującym w strefie (przygotowana infrastruktura, możliwość szybkiego rozpoczęcia inwestycji).Stwarzając sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności i inwestowania w postaci dostępnej infrastruktury, gmina stara się wpłynąć na poziom aktywizacji zawodowej ludności, rozwój przedsiębiorstw, a przez to rozwój społeczno- gospodarczy regionu.Termin zakończenia realizacji projektu to 22 grudnia 2017 r.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty