28.05.2012
Agnieszka Muszka

Dofinansowanie kolejnego transgranicznego projektu

Dofinansowanie kolejnego transgranicznego projektu

Już jest decyzja o dofinansowaniu transgranicznego projektu – Centrum Spotkań „Oaza zmysłów“ dla Ogrodu Zoologicznego Bischofswerda. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007 – 2013 zostanie dofinansowany projekt: Niemiecko-polskie Centrum Spotkań i Informacji „Oaza zmysłów”. Wydatki w projekcie opiewają na sumę 210.313,28 euro, z czego 178.766,30 euro pokryte zostanie ze środków UE. Przed paroma dniami przesłana została decyzja o dofinansowaniu. 

Po niemieckiej stronie rolę Partnera Wiodącego przejmuje Ogród Zoologiczny Bischofswerda wraz z podmiotem go reprezentującym Stowarzyszeniem Pomoc Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych T.z. a w charakterze partnera wystąpi miasto Bischofswerda.

Po polskiej stronie za projekt odpowiada gmina Gryfów Śląski, w której imieniu działać będzie jej Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przygotowania do projektu miały miejsce w trakcie spotkań partnerskich. Organizowane były one na przemian w Gryfowie Śląskim w dniach 05.04. i 5.10.2011 r. oraz  w Bischofswerdzie w dniach 13.05. i 25.10.2011 r. Aktualnie zatwierdzony wniosek o dofinansowanie został złożony w imieniu partnerów przez Partnera Wiodącego w zeszłym roku w Saksońskim Banku Odbudowy – Banku Wsparcia.

 

Realizacja projektu będzie miała miejsce w okresie od dn. 1.04.2012 r. do dn. 30.06.2014 r. Grupę docelową projektu stanowią osoby niepełnosprawne fizycznie i umysłowo, z problemami psychicznymi, ludzie chorzy i samotni ale także zdrowe dzieci i dorośli.

Część inwestycyjną w projekcie stanowi budowa nowego Centrum Spotkań w Bischofswerdzie. Ma być ono punktem spotkań i kontaktów dla rozwijającego się niemiecko-polskiego partnerstwa, gdzie będą mogli się spotkać nasi podopieczni i zainteresowani z obu krajów. Centrum Spotkań znajdować się będzie bezpośrednio w Ogrodzie Zoologicznym a zwierzęta stanowią istotny element tej koncepcji. Dzięki kontaktowi ze zwierzętami tworzy się szybko między uczestnikami więź oparta na zaufaniu. Są one ważnym pośrednikiem w relacji z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi. Kontakt człowieka ze zwierzęciem ułatwia zbliżenie się do ludzi, którzy bez tego mieliby trudności się otworzyć. Odwiedzający odkrywają Ogród Zoologiczny wszystkim zmysłami: słuchem, węchem, wzrokiem, smakiem, dotykiem. Kraina zmysłów daje nam nieskończoną ilość możliwości i ciągle nowe pomysły na projekty. Dla osób w pełni sprawnych stanie się zrozumiałe, co oznacza określona niepełnosprawność i jakie skutki pociąga za sobą w życiu codziennym. W imprezach ze zwierzętami można łatwiej przybliżyć trudny temat niepełnosprawności – najlepiej grupom dzieci i tak aby wpłynąć na ukształtowanie postawy tolerancyjnej.

Centrum Spotkań i Informacji będzie także wzbogacone poprzez koncepcję „Mobilni z handicapem“. Stanowi on punkt wyjścia do wspólnych wycieczek rowerowych i pozwoli obu stronom na poznanie naszej fascynującej ojczyzny.

Prócz tego przewidziane są praktyki dla polskich uczestników w Ogrodzie Zoologicznym i w warsztatach Stowarzyszenia Pomoc Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

W ramach projektu zaplanowane są liczne imprezy po obu stronach granicy. Pierwsza impreza odbędzie się w dn. 20.07.2012 r., jest nią wycieczka ze zwiedzaniem Zamku Książ w Wałbrzychu połączona z pobytem w stadninie koni.

Plan imprez sięga jednak znacznie poza ramy projektu i aktualnie obejmuje okres do 2019 r. Naszym celem jest stworzenie podstawy dla długotrwałej współpracy, która pozwoli na wniesienie więcej życia do naszych obu miast. O naszych zamierzeniach, wystawach i imprezach będziemy regularnie informować na tablicach informacyjnych, wystawowych, w ulotkach itd.

Istotne jest dla nas dotarcie do wszystkich, którzy chcą brać udział w projekcie czy też współuczestniczyć w jego tworzeniu. Zapraszam Państwa serdecznie.

 

Imprezy w ramach projektu

2012 

Saksonia

–          II kw./2012 „Dni taczek“ (jedyne w swoim rodzaju święto miasta z wieloma atrakcjami)

–          II kw./2012 dzień projektu w Ogrodzie Zoologicznym – odkrywanie wszystkimi zmysłami, w związku ze 100-leciem Gimnazjum im. Goethego

–           III kw. /2012 impreza z okazji Święta Jesienni miasta Bischofswerda

–           IV kw. /2012 impreza z okazji adwentu/Mikołaja 

Polska

–          20.07.2012 wycieczka ze zwiedzaniem Zamku Książ w Wałbrzychu połączona z pobytem w stadninie koni

2013

Saksonia

–          II kw. /2013 odkrywanie Görlitz (wizyta w Muzeum Przyrodniczym i Ogrodzie Zoologicznym w Görlitz)

–          II kw. /2013 „Dni taczek“ (jedyne w swoim rodzaju święto miasta z wieloma atrakcjami)

–          IV kw. /2013 wyprawa do „Królestwa Zmysłów“

–          IV kw. /2013 impreza z wystawą inaugurującą w Centrum Spotkań

–          IV kw. /2013 Święto Jesienni w mieście Bischofswerda

–          2013 spotkanie z uczniami Gimnazjum im. Goethego – przełamywanie barier językowych

Polska 

–          25.01.2013 impreza o zwyczajach bożonarodzeniowych w Polsce

–          25.07.2013 wycieczka krajoznawcza połączona ze zwiedzaniem Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach

–           27.09.2013 „Święto Pieczonego Ziemniaka”

 

2014

Saksonia  

–          I kw. /2014 „Aktywnie przeciw narkotykom“ (workshop i wspólna pantomima na scenie)

–          II kw. /2014 dzień atrakcji przyrodniczych ze zorganizowaną wycieczką rowerową – informacje fachowe o zwierzętach i przyrodzie w regionie (Mobilni z handicapem)

–           II kw. /2014 „Dni taczek“ (jedyne w swoim rodzaju święto miasta z wieloma atrakcjami)

–           II kw. /2014 workshop, planowanie dalszej współpracy

–           2014 spotkanie z uczniami Gimnazjum im. Goethego (koncert – wspólne muzykowanie)

Polska

–           21.02.2014 warsztaty lepienia z gliny

 

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty