17.08.2022
Paweł Cerkanowicz

DODATEK WĘGLOWY !!!

DODATEK WĘGLOWY !!!

Od dnia 18 sierpnia 2022 r. będą przyjmowane wnioski o wypłatę dodatku węglowego w Klubie Seniora ul. Kolejowa 45 (wejście z boku od strony Biblioteki Publicznej) poniedziałek, środę, piątek w godzinach 8.00 – 13.00.

Wnioski będą przyjmowane przez pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfowie Śląskim codziennie w dni robocze.

WAŻNE !!!

Informacje wpisane we wniosku o dodatek węglowy muszą być zgodne (identyczne)  ze złożoną wcześniej deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Szczególnie proszę zwrócić uwagę na zgodność danych dotyczących głównego źródła ogrzewania i rodzaju stosowanego paliwa.

Jakakolwiek niezgodność danych będzie skutkowała wydaniem decyzji odmownych.

Wnioski w formie elektronicznej 

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wniosek o dodatek węglowy

                                                                                                          Olgierd Poniźnik

                                                                                                     Burmistrz Gminy i Miasta

                                                                                                          Gryfów Śląski

Drukuj/generuj pdf

Na skróty