08.04.2014
Agnieszka Muszka

Dobry czas dla zabytków

Dobry czas dla zabytków

Początek tego roku to bardzo dobry czas dla gryfowskich zabytków. Renowacji poddana zostanie fontanna w rynku, a także ambona i grupa ukrzyżowania w kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej.

4 kwietnia rozstrzygnie się przetarg na rewitalizację rynku, w tym także na zabytkową fontannę. To bardzo ciekawy obiekt. Wokół wysokiej kolumny, zwieńczonej medalionami z herbami miasta, Neptuna i Nereidy, znajdują się bawiący się chłopcy, a u podstawy cztery figury gryfów. Powstała ona w 1908 roku i jest dziełem berlińskiego rzeźbiarza Arnolda Künne, który był autorem m.in. pomnika cesarza Wilhelma I w Złotoryi, Strzelców w Oleśnicy i fontanny Trzech Cesarzy w Ostródzie. Do naszych czasów, na terenie Polski, przetrwało tylko to gryfowskie dzieło. Upamiętnia ono ukończenie miejskich wodociągów w 1905 roku, a z figurami chłopców związana jest legenda, mówiąca o pożarze miasta i małych bohaterach, którzy dzięki temu, że byli na wagarach zauważyli pożar i zaalarmowali mieszkańców.
– Cieszy nas fakt, że zarząd województwa dolnośląskiego ze środków na prace konserwatorskie przyznał nam 50 tys. zł na renowację tej zabytkowej Fontany – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Zostanie ona rozebrana wraz z rzeźbami piaskowcowymi gryfów i figurami dzieci z brązu. Niestety nie otrzymaliśmy na to środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc różnicę będziemy musieli pokryć z naszego budżetu. Kosztorys opiewa na 200 tys. zł. 
Prace nad tym przedsięwzięciem mają rozpocząć się w maju. Konserwacji poddana zostanie także sieć wodociągowa, ponieważ stara jest już bardzo zniszczona i nieszczelna. Oprócz tego dotację ze strony samorządu województwa dolnośląskiego otrzymała także parafia pw. św. Jadwigi. 50 tys. zł przeznaczone zostanie na renowację barokowej ambony, o co zabiegał ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. Poza tym 15 kwietnia br. burmistrz Olgierd Poniźnik podczas sesji przedłoży Radzie Miejskiej propozycję uchwały dotyczącej dofinansowania kwotą 15 tys. zł renowacji grupy ukrzyżowania znajdującej się w bocznej kaplicy kościoła. Jest to barokowa polichromowana rzeźba drewniana. Jej restauracja została już rozpoczęta. Wszystko wskazuje więc na to, że ten rok dla gryfowskich zabytków to czas bardzo łaskawy.

4 kwietnia rozstrzygnie się przetarg na rewitalizację rynku, w tym także na zabytkową fontannę. To bardzo ciekawy obiekt. Wokół wysokiej kolumny, zwieńczonej medalionami z herbami miasta, Neptuna i Nereidy, znajdują się bawiący się chłopcy, a u podstawy cztery figury gryfów. Powstała ona w 1908 roku i jest dziełem berlińskiego rzeźbiarza Arnolda Künne, który był autorem m.in. pomnika cesarza Wilhelma I w Złotoryi, Strzelców w Oleśnicy i fontanny Trzech Cesarzy w Ostródzie. Do naszych czasów, na terenie Polski, przetrwało tylko to gryfowskie dzieło. Upamiętnia ono ukończenie miejskich wodociągów w 1905 roku, a z figurami chłopców związana jest legenda, mówiąca o pożarze miasta i małych bohaterach, którzy dzięki temu, że byli na wagarach zauważyli pożar i zaalarmowali mieszkańców.

– Cieszy nas fakt, że zarząd województwa dolnośląskiego ze środków na prace konserwatorskie przyznał nam 50 tys. zł na renowację tej zabytkowej Fontany – mówi burmistrz Olgierd Poniźnik. – Zostanie ona rozebrana wraz z rzeźbami piaskowcowymi gryfów i figurami dzieci z brązu. Niestety nie otrzymaliśmy na to środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc różnicę będziemy musieli pokryć z naszego budżetu. Kosztorys opiewa na 200 tys. zł. 

Prace nad tym przedsięwzięciem mają rozpocząć się w maju. Konserwacji poddana zostanie także sieć wodociągowa, ponieważ stara jest już bardzo zniszczona i nieszczelna. Oprócz tego dotację ze strony samorządu województwa dolnośląskiego otrzymała także parafia pw. św. Jadwigi. 50 tys. zł przeznaczone zostanie na renowację barokowej ambony, o co zabiegał ks. dziekan Krzysztof Kurzeja. Poza tym 15 kwietnia br. burmistrz Olgierd Poniźnik podczas sesji przedłoży Radzie Miejskiej propozycję uchwały dotyczącej dofinansowania kwotą 15 tys. zł renowacji grupy ukrzyżowania znajdującej się w bocznej kaplicy kościoła. Jest to barokowa polichromowana rzeźba drewniana. Jej restauracja została już rozpoczęta. Wszystko wskazuje więc na to, że ten rok dla gryfowskich zabytków to czas bardzo łaskawy.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty