10.04.2012
Agnieszka Muszka

Dobre Prawo-Dobre Rządzenie

Dobre Prawo-Dobre Rządzenie

2 kwietnia wicemarszałek Radosław Mołoń wziął udział w konferencji podsumowującej projekt „ Dobre Prawo-Dobre Rządzenie”. Wicemarszałek wręczył certyfikaty przedstawicielom samorządów uczestniczących w projekcie .

Mając świadomość zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizował w latach 2010-2012 projekt „Dobre Prawo – Dobre Rządzenie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji urzędników, a przez to wpłynęła na  poprawę jakości świadczonych przez administrację usług.
 
W szkoleniach skierowanych do pracowników jednostek samorządowych wzięło udział 328 urzędników gminnych i powiatowych. Projekt zainicjował systematyczną pracę nad wzmocnieniem potencjału administracji samorządowej na różnych poziomach jej funkcjonowania oraz na poprawę jakości tworzonego prawa, które ma kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych.

Mając świadomość zmian społeczno-gospodarczych zachodzących na Dolnym Śląsku,  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego realizował w latach 2010-2012 projekt „Dobre Prawo – Dobre Rządzenie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany był do pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Jego realizacja przyczyniła się do podniesienia kwalifikacji urzędników, a przez to wpłynęła na  poprawę jakości świadczonych przez administrację usług. 

 

W szkoleniach skierowanych do pracowników jednostek samorządowych wzięło udział 328 urzędników gminnych i powiatowych. Projekt zainicjował systematyczną pracę nad wzmocnieniem potencjału administracji samorządowej na różnych poziomach jej funkcjonowania oraz na poprawę jakości tworzonego prawa, które ma kluczowe znaczenie dla społeczności lokalnych.

 

Drukuj/generuj pdf

Na skróty