15.11.2022
Paweł Cerkanowicz

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego została włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu.

Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  została   włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu.

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 11 listopada 2022 roku  do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego  została   włączona jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uboczu.

W tym systemie z naszej gminy  również funkcjonuje od 31 maja 1995 roku  OSP  w Gryfowie Śląskim.

Jest to  już 9 jednostka OSP w powiecie lwóweckim, która funkcjonuje w KSRG.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG)  to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowanie życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. System opiera się na Państwowej Straży Pożarnej, wiodącej i utrzymywanej z budżetu państwa służbie ratowniczej, jak również Ochotniczych Strażach Pożarnych, utrzymywanych z budżetów samorządowych i dotacji z budżetu państwa.

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski Olgierd Poniźnik  serdecznie  gratuluje władzom strażackim i strażakom z Ubocza  za wejście do  elitarnego  grona jednostek  ochrony przeciwpożarowej i życzy dalszych osiągnięć w społecznej służbie.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty