05.06.2020
Paweł Cerkanowicz

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2019 ROK

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI ZA 2019 ROK

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski informuję, że w dniu 23 czerwca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski na której będzie rozpatrywany Raport o stanie Gminy Gryfów Śląski za 2019 rok.

Zgodnie z art. 28aa ust. 6 ustawy o samorządzie gminnym ( t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ) mieszkańcy gminy mogą zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy .

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób według załączonego wzoru.

Zgłoszenie należy przekazać do biura Rady Miejskiej najpóźniej do dnia 22 czerwca 2020r. do godz. 12.00 poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się w wejściu do ratusza od strony postoju TAXI,  w kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie do debaty nad raportem o stanie gminy” lub drogą e-mail na adres biuro_rady@gryfow.pl

Mieszkańcy zostaną dopuszczeni do głosu na sesji Rady Miejskiej według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                      Gminy Gryfów Śląski

                                                                                                                                                    ( – )  Mateusz Królak

Drukuj/generuj pdf

Załączniki:

Na skróty