31.10.2011
Agnieszka Muszka

Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych

Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych

Szanowni Państwo. W ramach projektu „Czas na pracę! Szkolenia i staże dla osób młodych” oferujemy osobom młodym wsparcie w rozwoju ich planów zawodowych poprzez:

Uczestnicy projektu otrzymają m.in. fachową pomoc doradców oraz będą uczestniczyć w szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy i warsztatach kompetencji kluczowych. Uzyskają również wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia po zakończeniu udziału w stażach zawodowych. Uczestnikami projektu mogą zostać nieaktywne zawodowo osoby młode w wieku 15-24 lata, uczące się lub zamieszkujące na terenie woj. dolnośląskiego. 

 

W związku z tym, że prawdopodobnie z usług Państwa instytucji korzystają m.in. takie właśnie osoby, będziemy wdzięczni za Państwa pomoc w rozpowszechnianiu informacji o możliwości udziału w Projekcie. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączniku oraz na stronie projektu: www.czasnaprace.inbit.pl

Drukuj/generuj pdf

Na skróty