05.06.2017
Agnieszka Muszka

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX

Ćwiczenia RENEGADE-SAREX

 Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski informuje, że w dniach 6-8 czerwca 2017 r. na terenie całego kraju prowadzone będą ćwiczenia RENEGADE-SAREX, w których udział wezmą Siły Zbrojne oraz administracja publiczna. Termin zapasowy 9 czerwca 2017 roku.
 W związku z powyższym w tym okresie może nastąpić sprawdzenie akustycznego podsystemu ostrzegania poprzez uruchomienie syren alarmowych i wyemitowanie następujących sygnałów:
-„Ogłoszenie alarmu ”- modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut informujący o zagrożeniu   
-„Odwołanie alarmu”- ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut odwołujący zagrożenie.  

Podstawa: pismo Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 maja 2017 r., Nr BZ-ZKSO.642.14.2017.RC


Drukuj/generuj pdf

Na skróty