Aktualności

Projekt Symbioza JST i NGO

Projekt Symbioza JST i NGO

19.03.2014
Projekt "Symbioza JST i NGO" realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz ramach Priorytetu V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na skróty