27.10.2017
Agnieszka Muszka

Bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla dzieci przedszkolnych

Bezpłatne świadczenia stomatologiczne dla dzieci przedszkolnych

W Gabinecie Stomatologicznym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim odbędą się
bezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci z gminy Gryfów Śląski obejmujące roczniki  2011,  2012 i 2013 
Badania finansowane są z  budżetu gminy Gryfów Śląski. Zapisy będą prowadzone przez wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych w dniach  od 26 października do 3 listopada 2017 roku.
Przy zapisie rodzice proszeni są o złożenie podpisanej zgody (według załączników nr 1  i  nr 2) na przegląd stomatologiczny i ewentualny zabieg  impregnacji zębów mlecznych. 
Załączniki nr 1 i nr 3 pozostają w dokumentacji w gabinecie stomatologicznym. 
Po przeprowadzeniu badania rodzice otrzymują załącznik nr 2  z  potwierdzeniem wykonania badania wraz  z opisem stwierdzonego stanu uzębienia.

W Gabinecie Stomatologicznym przy ulicy Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim odbędą siębezpłatne badania stomatologiczne dla dzieci z gminy Gryfów Śląski obejmujące roczniki 2011, 2012 i 2013. Badania finansowane są z budżetu gminy Gryfów Śląski. Zapisy będą prowadzone przez wychowawczynie poszczególnych grup przedszkolnych w dniach od 26 października do 3 listopada 2017 roku. Przy zapisie rodzice proszeni są o złożenie podpisanej zgody (według załączników nr 1 i nr 2) na przegląd stomatologiczny i ewentualny zabieg impregnacji zębów mlecznych. Załączniki nr 1 i nr 3 pozostają w dokumentacji w gabinecie stomatologicznym. Po przeprowadzeniu badania rodzice otrzymują załącznik nr 2  z  potwierdzeniem wykonania badania wraz  z opisem stwierdzonego stanu uzębienia.

Załącznik nr 1

ZGODA NA PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY

Wyrażam /  nie wyrażam zgodę/y na przegląd stomatologiczny oraz w razie konieczności zabieg impregnacji zębów mlecznych (opis zabiegu znajduje się poniżej)  mojego dziecka………………………………………………………………………,

                                                               (imię i nazwisko)

który odbędzie się w Gabinecie Stomatologicznym mieszczącym się przy     

ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim w   wyznaczonym i podanym terminie.

                                                      …………………………………………….

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

Opis zabiegu: zęby wymagające impregnacji osuszane są strumieniem powietrza za pomocą dmuchawki. Na tak przygotowaną powierzchnię nakładany jest preparat za pomocą pędzelka. Stosowany    preparat nie przebarwia zębów, posiada neutralny smak  i ma na celu ograniczenie ilości bakterii próchnicotwórczych . Zabieg jest bezbolesny.

 

Załącznik nr 2

 

ZGODA NA PRZEGLĄD STOMATOLOGICZNY

Wyrażam / nie wyrażam zgodę/y na przegląd stomatologiczny oraz w razie konieczności zabieg impregnacji zębów mlecznych   mojego dziecka………………………………………………………………………………………………,

                                     (imię i nazwisko)

który odbędzie się w Gabinecie Stomatologicznym mieszczącym się przy    

ul. Kolejowej 45 w Gryfowie Śląskim w   wyznaczonym i podanym terminie.

                                                      …………………………………………….

(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego)

 

W dniu ……………. został dokonany przegląd stomatologiczny …………………………………………….. . W badaniu stwierdzono :

Ubytki próchnicowe : ……,Kamień nazębny:….…,

Zalecenia:

Dziecko wymaga/nie wymaga leczenia stomatologicznego

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………..

 

 

Załącznik nr 3

 

Badanie stomatologiczne : ………………………………………………..

Błona śluzowa:………………………………….

Przyzębie:……………………………………….

Higiena:………………………………………….

Badanie stomatologiczne : ………………………………………………..

Błona śluzowa:………………………………….

Przyzębie:……………………………………….

Higiena:………………………………………….

Drukuj/generuj pdf

Na skróty