20.06.2024
Paweł Cerkanowicz

„Badanie satysfakcji wnioskodawców dot. Jakości pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023”

„Badanie satysfakcji  wnioskodawców dot. Jakości pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez beneficjentów w okresie 2018-2023”

Zapraszamy do wypełnienia ankiety oceniających jakość pomocy świadczonej przez pracowników  Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Izerskie. Wypełnienie ankiet pozwoli ocenić działania LGD- jakość pomocy świadczonej przez LGD na wszystkich etapach realizacji projektów przez Beneficjentów (złożenie wniosku, uzupełnienia, wnioski o płatność). Badanie satysfakcji pozwoli sprawdzić stopień zadowolenia Beneficjentów z doradztwa prowadzonego przez pracowników Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie.

Wypełnione ankiety prosimy dostarczyć osobiście lub poprzez skan/ zdjęcie  na adres: doradca@lgdpartnerstwoizerskie.pl / 603087205.

Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

ankieta_jakosc_doradztwo_2024

Drukuj/generuj pdf

Na skróty