02.04.2021
Paweł Cerkanowicz

Apel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Apel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

Państwowa Inspekcja Sanitarna apeluje o odpowiedzialne zachowanie w okresie
Świąt Wielkanocnych i przypomina o obowiązujących zasadach.
Wprowadzone ograniczenia służą ochronie zdrowia i życia ogółu obywateli.
Każdy powinien pamiętać o stosowaniu środków ochrony indywidualnej, higienie
rąk i unikaniu dużych skupisk ludzi.
Każdy obywatel jest zobligowany przepisami prawa do współpracy z inspekcją
sanitarną. W czasie przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną
wywiadów epidemiologicznych należy podawać wszystkie istotne informacje.
Państwowa Inspekcja Sanitarna przypomina, że osoba skierowana na kwarantannę
może pracować w formie zdalnej. Jeśli nie jest to możliwe – wówczas ma prawo
do świadczenia chorobowego. Podstawą wypłaty świadczeń chorobowych przez
pracodawcę lub ZUS za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązkowej
kwarantanny jest informacja z systemu EWP w związku z tym należy
poinformować swojego pracodawcę telefonicznie lub mailowo o kwarantannie lub
izolacji.
Przypominamy, że na test można zgłosić się również w trakcie kwarantanny –
jest to wyjątek zgodny z przepisami. W takiej sytuacji wolno wyjść z
miejsca odbywania kwarantanny wyłącznie do punktu wymazowego i od razu po
wykonaniu testu – do niego powrócić. Dla osób, które są niesamodzielne, w
przypadku konieczności wykonania testu uprawniony lekarz może zlecić
wykonanie testu zespołowi karetki wymazowej.
Niezasadne opuszczenie miejsca kwarantanny może skutkować konsekwencjami karnymi.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty