21.04.2016
Agnieszka Muszka

Akt wandalizmu na pomniku przyrody

Akt wandalizmu na pomniku przyrody

Pod koniec roku informowaliśmy, że nasze miasto wzbogaciło się o nowe formy ochrony przyrody. Uchwałą Nr XIV/68/15 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski ustanowiła dwa nowe pomniki przyrody: Cyprysik Lawsona (Chamaecyparis lawsoniana) – grupa 3 szt. drzew o obwodach 110 cm, 160 cm i 152 cm, rosnących na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej oraz Dąb szypułkowy (Quercus robur L.) – 1 szt. o obwodzie 325 cm, rosnący przy ul. Lwowskiej w Gryfowie Śląskim. Niestety w ubiegłą sobotę, tj. 16 kwietnia ktoś dokonał poważnego uszkodzenia jednego z cyprysików rosnącego na tzw. patelni. Pień drzewa został odarty z kory i opatrzony inicjałami oraz datą tego haniebnego czynu.

Drzewom, które zostały uznane za pomniki przyrody przysługuje wzmożona ochrona – m. in. zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu. Naruszenie tego zakazu nie jest wykroczeniem, lecz przestępstwem z art. 187 k.k. W razie działania umyślnego jest on zagrożony grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 187§ l k.k.). W związku z tym, że uszkodzenia drzewa pomnikowego dopuściła się osoba niemająca do niego żadnych praw, działała umyślnie i spowodowała istotną szkodę przyrodniczą, złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na Komisariacie Policji w Gryfowie Śląskim. Mając na uwadze dobro przyrody i środowiska, w którym żyjemy prosimy o pomoc w ujęciu sprawcy tego chuligańskiego występku. Osoby posiadające jakiekolwiek informacje na ten temat prosimy o kontakt bezpośrednio z KP w Gryfowie Śląskim – tel. 75/7813515, Strażą Miejską – tel. 602374542 lub Urzędem – tel. 75/7811267.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty