03.11.2017
Agnieszka Muszka

Akcja krwiodawstwa

Akcja krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Wałbrzychu przeprowadzi
akcję krwiodawstwa
w AMBULANSIE
przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowia
w Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1 (koło straży pożarnej) 
w  dniach: 9 i 10 listopada 2017 r.,
 w godz. 9.00 -13.00
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczących
z rakiem,dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.
Serdecznie zapraszamy.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwaw Wałbrzychu przeprowadziakcję krwiodawstwaw AMBULANSIE przy Wielospecjalistycznej Przychodni Zdrowiaw Gryfowie Śląskim, ul. Malownicza 1 (koło straży pożarnej) w dniach: 9 i 10 listopada 2017 r., w godz. 9.00 -13.00.
Krew jest niezbędna dla dzieci i dorosłych walczącychz rakiem,dla pacjentów oczekujących na zabieg chirurgiczny, ofiar wypadków.
Serdecznie zapraszamy.


Drukuj/generuj pdf

Na skróty