10.07.2014
Agnieszka Muszka

Absolutorium udzielone

Absolutorium udzielone

30 czerwca w sali posiedzeń gryfowskiego ratusza miała miejsce ostatnia, przedwakacyjna sesja Rady Miejskiej, która była poświęcona absolutorium i gospodarce odpadami.


Spotkanie rozpoczęło się od wręczenia podziękowań. Najpierw burmistrz Olgierd Poniźnik wraz z dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Anną Domino gratulował Feliksie Cierlik I nagrody w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, wręczając jej kwiaty i drobny upominek, którym były publikacje o dolnośląskiej, kulturze, tradycjach i folklorze. Następnie burmistrz Poniźnik wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Robertem Skrzypkiem skierował słowa uznania i podziękowania za współpracę skierowane do st.kpt. Ryszarda Kaszuby, który do niedawna pełnił funkcję zastępcy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Lwówku Śl.

Po informacji burmistrza nt. zarządzeń i wykonania uchwał przyszedł czas na dokonanie oceny realizacji gospodarki odpadami w gminie Gryfów Śl., której najważniejsze założenia zaprezentowała Krystyna Samborska – inspektor ds. gospodarki odpadami. W spotkaniu udział wziął także Wiesław Gierus – prezes zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „IZERY” sp. z o.o. oraz Jan Sajan dyrektor ds. techniczno-eksploatacyjnych Zakładu Usług Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i kierownik Paweł Drobnicki z lubańskiego Centrum Utylizacji Odpadów. Była to okazja do przedstawienia sytuacji oraz efektów, jakie przyniósł w ciągu minionego roku nowy system gospodarowania odpadami. Nie brakowało przy tym pytań i wątpliwości, na które zaproszeni goście starali się odpowiadać konkretnie i wyczerpująco.

Jednak głównym tematem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, które zaprezentował burmistrz Olgierd Poniźnik i Anna Jankowska – skarbnik gminy. Przedstawiono także stanowiska komisji i radnych oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania i udzielili burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi absolutorium – ostatnie w kończącej się właśnie kadencji samorządu.
Na koniec burmistrz udzielał jeszcze odpowiedzi na pytania radnych, odnosząc się m.in. do prośby parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej o dofinansowaniu remontu Kaplicy Leopolda w Proszówce oraz zmiany lokalizacji Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Jednak głównym tematem sesji było przedstawienie sprawozdania finansowego i z wykonania budżetu za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego, które zaprezentował burmistrz Olgierd Poniźnik i Anna Jankowska – skarbnik gminy. Przedstawiono także stanowiska komisji i radnych oraz uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Radni jednogłośnie podjęli decyzję o przyjęciu sprawozdania i udzielili burmistrzowi Olgierdowi Poniźnikowi absolutorium – ostatnie w kończącej się właśnie kadencji samorządu.

Na koniec burmistrz udzielał jeszcze odpowiedzi na pytania radnych, odnosząc się m.in. do prośby parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej o dofinansowaniu remontu Kaplicy Leopolda w Proszówce oraz zmiany lokalizacji Przychodni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Drukuj/generuj pdf

Na skróty