06.12.2007
Agnieszka Muszka

2 stycznia 2008 rusza II nabór

2 stycznia 2008 rusza II nabór

2 stycznia 2008 rusza II nabór ofert w konkursie otwartym „Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych” realizowanym przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej przy wsparciu ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Oferty będą przyjmowane do 31 stycznia 2008 (decyduje data wpływu oferty do Urzędu).

Projekt ma na celu prawidłowe i terminowe wdrażanie prawa UE w Polsce, zwiększenie aktywności Polski na forach UE oraz wzmocnienie mechanizmu koordynowania przygotowania stanowisk Polski wobec projektów aktów prawnych UE na każdym etapie ich uzgadniania.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.ukie.gov.pl


w zakładce „Wzmocnienie aktywnego udziału Polski w procesie stanowienia prawa UE”.

Drukuj/generuj pdf

Na skróty